Contact Us

Alt Cuntasaíochta an Rialtais,
An Roinn Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
Uimhir Seomra 1.01,
Bloc Theas,
Tithe an Rialtais,
Sráid Mhuirfean Uachtarach,
Baile Átha Cliath 2.

Teileafón: +353 1 6767571

R-phost: Govacc@per.gov.ie

Íosghlao: 1890 661010